Ako používať súpravu a bezpečnostné opatrenia bezdrôtového skákacieho vajíčka

- 2021-06-15-

Inštrukcie
1. Vložte správne batériu
2. Pred použitím produkt vydrhnite a vydezinfikujte 75% lekárskym liehom a naneste na výrobok správne množstvo lubrikantu (odporúča sa používať s kondómom).
3. VložteSada bezdrôtových vibrátorov Jump Eggdo tela, zapnite spínač, až do vyvrcholenia
4. Vypnite vypínač a vytiahnite z tela.
5. Po vyčistení uložte.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
1. Pred použitím vydezinfikujte;
2. Pred použitím je potrebné vagínu namazať;
3. Po použití utrite do sucha a uskladnite;
4. Batéria by mala byť vytiahnutá a uložená v bežných časoch;
5. Nevkladajte znakSada bezdrôtových vibrátorov Jump Eggpríliš hlboko.